Een duurzame halfverharding in de duinen: Milieuvriendelijke DurEko-mix®

DurEko-mix® voor DUNEA

DurEko-mix® voor DUNEA

DurEko-mix® voor DUNEA

DurEko-mix® voor DUNEA

Een duurzame halfverharding in de duinen: Milieuvriendelijke DurEko-mix®

Koers heeft in het najaar van 2015, in opdracht van DUNEA, in de duinen van Zuid-Holland een autoparkeerplaats, wandelpad en fietsparkeerplaats aangelegd met DurEko-mix®. De geasfalteerde rijbaan bij de autoparkeerplaats is ongewijzigd gebleven.

DUNEA produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk.

DUNEA beheert deze prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning al 140 jaar. Een zorgvuldig beheer van dit natuur- en waterwingebied is zeer belangrijk en daarom worden weloverwogen beslissingen genomen met de keuze van (half-)verhardingen. DurEko-mix® is samengesteld uit gewassen natuursteen met een mineraal bindmiddel, deze halfverharding is waterdoorlatend en verstoort de ondergrond niet.

 

Contact

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

    • Wandelpaden,
    • DurEko-mix®
  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter