KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout

De KoMex naturel paden liggen er netjes bij in het nieuw aangelegd park De Hoogte in Oosterhout. De Hoogte is 10.000 m2 groot en het park dient als voortuin voor de omliggende huizen. Bovendien is de locatie uniek door de vele archeologische vondsten uit de ijzertijd. Mede daarom koos de gemeente bewust voor de duurzame halfverharding van Koers.

 

 

Contact

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 

    • Parken,
    • Komex®
  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter