Begraafplaats Hardenberg

Begraafplaats Hardenberg

Begraafplaats Hardenberg

 

Park Nijenstede is een voormalige begraafplaats in Hardenberg. Er worden geen nieuwe graven meer bij gelegd. De begraafplaats heeft tegenwoordig een parkfunctie en het pad dient vooral als verbindingsroute tussen de nieuwbouwwijk en het centrum.

 

Koers heeft hier in opdracht van gemeente Hardenberg in 2012 wandelpaden aangelegd van KoMex® naturel.

 

Contact

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

    • Komex┬«,
    • Begraafplaatsen
  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter