Groningen

Groningen

Groningen

Groningen

Groningen

 

In het Noorderplantsoen te Groningen heeft Koers in de periode 2012 tot en met 2014 in verschillende fases alle bestaande halfverharde wandelpaden overlaagd met KoMex® geel.


De werkzaamheden bestonden uit het losfresen van de bestaande toplaag en waar nodig afvoeren van het oude materiaal. Vervolgens zijn alle paden opnieuw geprofileerd en verdicht, waarna een laag van 7 cm verdicht KoMex® geel is aangebracht.In dit grote stadspark liggen verschillende paden ook op een helling en worden verschillende boomstronken, die midden in de paden staan, omsloten door KoMex® geel.


Totale oppervlakte van de KoMex® geel paden bedraagt zo'n 13.000 m2.

 

Contact

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

    • Komex®,
    • Boomspiegels
  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter