Helling Noorderplantsoen

Helling Noorderplantsoen

Helling Noorderplantsoen

Helling Noorderplantsoen

 

In het Noorderplantsoen te Groningen heeft Koers in de periode 2012 tot en met 2014 in verschillende fases alle bestaande halfverharde wandelpaden overlaagd met KoMex® geel.


De werkzaamheden bestonden uit het losfresen van de bestaande toplaag en waar nodig afvoeren van het oude materiaal. Vervolgens zijn alle paden opnieuw geprofileerd en verdicht, waarna een laag van 7 cm verdicht KoMex® geel is aangebracht.

In dit grote stadspark liggen verschillende paden ook op een helling en worden verschillende boomstronken, die midden in de paden staan, omsloten door KoMex® geel.

Totale oppervlakte van de KoMex® geel paden bedraagt zo'n 13.000 m2.

 

Contact

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

    • Komex®,
    • Hellingen
  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter