Aanleg en onderhoud

Koers Aannemingen BV verzorgt het totale traject van de aanleg en het onderhoud van recreatiepaden zoals fiets- en wandelpaden in landschappelijke gebieden als op en rond heidevelden en in bossen. Ook de aanleg van ruilverkavelingwegen en parkeerterreinen behoren tot de werkzaamheden. 

Koers heeft elk totaaltraject in eigen hand

Koers Aannemingen BV werkt bij het aanleggen en het onhouden van reacratiepaden met eigen specifiek materieel. Het werk start met het uitgraven van de grond op de plek van het wandel- of fietspad tot een aardebaan. De opvolgende werkzaamheden zijn; de aanleg van de zandfundering, het egeliseren, het verdichten en het profileren van de zandbaan. Dit laatste heet in vakjargon 'het aanbrengen van het cunet'. Vervolgens wordt de betreffende halfverharding aangebracht en wordt het pad met een speciale wandel- en fietspadwals verdicht. Tot slot leveren wij het terrein netjes op;

 'alsof het nieuwe pad er altijd al gelegen heeft!' 

Aanleg en onderhoud paden

 

Onkruidbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen

Hoewel de Koersmix halfverhardingen (zoals KoMex® en DurEko-mix®) zich kenmerken door de minimale ingroei van onkruid, kan het toch voorkomen dat onkruid over de randen groeit. Ook kan het voorkomen dat organisch materiaal op de halfverharding terecht komt en er toch nog onkruid boven op de halfverharding gaat groeien.

Voor het oplossen van dit soort onkruidproblemen bent u bij Koers aan het juiste adres. Koers kan u een all-inclusive onderhoudscontract op maat aanbieden voor het in conditie houden van uw wandel- en fietspaden. Bij het duurzaam verwijderen van onkruid van de halfverharding wordt de halfverharding periodiek mechanisch schoon gemaakt. Daarbij wordt het onkruid volledig verwijderd en is het pad weer helemaal schoon en vrij van onkruid. De aanwezige verontreinigingen kunnen door Koers worden afgevoerd en worden verwerkt tot weer nieuw toe te passen bouwstoffen.

Najaar
In het najaar worden uw paden door Koers schoongemaakt. Het vrijgekomen materiaal, veelal organisch van aard, wordt door Koers verwerkt.

Voorjaar
In het voorjaar zullen de paden met een speciale machine door Koers worden schoongemaakt. Gras, onkruid en bijvoorbeeld mos worden eerst los geborsteld en vervolgens afgevoerd. Na het schoonmaken van de paden worden deze verdicht met een bandenwals, zodat de paden weer als nieuw het jaar in gaan.

Hergebruik materialen
Het vrijgekomen materiaal wordt door Koers in de wasser gereinigd en uitgeselecteerd. Hierna kunnen de vrijgekomen materialen volledig worden hergebruikt in onder andere nieuwe producten en het vrijkomende onkruid gecomposteerd.

Voordelen Koers onderhoudsbeheer

  • Langere levensduur van uw wandel- en fietspaden
  • Het hele jaar door uw paden in topconditie
  • Afval bestaat niet: vrijgekomen materiaal wordt hergebruikt
  • Duidelijke afspraken, wij ontzorgen u! 

Onderhoud

Reparatie en onderhoud aan wandel- en fietspaden, betonnen ruilverkavelingswegen en parkeerterreinen door Koers Aannemingen BV kunnen worden vastgelegd in onderhoudscontracten. 

 

Kontich 2

 

Neem geheel vrijblijvend contact op over aanleg en onderhoud

contact website

 

  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter