Aanleg en onderhoud

Koers Aannemingen BV verzorgt het totale traject van de aanleg en het onderhoud van recreatiepaden zoals fiets- en wandelpaden in landschappelijke gebieden als op en rond heidevelden en in bossen. Ook de aanleg van ruilverkavelingwegen en parkeerterreinen behoren tot de werkzaamheden. 

Koers heeft elk totaaltraject in eigen hand

Koers Aannemingen BV werkt bij het aanleggen en het onhouden van reacratiepaden met eigen specifiek materieel. Het werk start met het uitgraven van de grond op de plek van het wandel- of fietspad tot een aardebaan. De opvolgende werkzaamheden zijn; de aanleg van de zandfundering, het egeliseren, het verdichten en het profileren van de zandbaan. Dit laatste heet in vakjargon 'het aanbrengen van het cunet'. Vervolgens wordt de betreffende halfverharding aangebracht en wordt het pad met een speciale wandel- en fietspadwals verdicht. Tot slot leveren wij het terrein netjes op;

 'alsof het nieuwe pad er altijd al gelegen heeft!' 

Aanleg en onderhoud paden

 

Onderhoud

Reparatie en onderhoud aan wandel- en fietspaden, betonnen ruilverkavelingwegen en parkeerterreinen door Koers Aannemingen BV kunnen worden vastgelegd in onderhoudscontracten. 

 

Kontich 2

 

Neem geheel vrijblijvend contact op over aanleg en onderhoud

contact website

 

  • T  +31 (0) 592 - 43 03 03

  • facebook

  • twitter